The Studio

The Studio richt zich op de duurzame kwaliteit van eigen ontwikkelde producten en professionalisering van de medewerkers als tussenstap voor de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt de samenwerking opgezocht met relevante opleidingen, re-integratiebureau’s en professionals die hun kennis en ervaring kunnen overbrengen aan een nieuwe generatie. Daarnaast worden in de Studio prototypes en collecties vervaardigd voor diverse modelabels.

PEOPLE PLANET PROFIT

Citydwellers is een plek waar diverse disciplines samen komen. Van een tiental leer-werkplekken is het project uitgegroeid tot een leer-werkcentrum voor mensen die kennis willen opdoen in een open source-omgeving, met ruimte om te experimenteren. Vaktechnieken en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en worden doorontwikkeld. Talenten worden samengebracht om eigentijdse projecten te realiseren. Met een goed onderbouwd plan maak je kans je ondernemerschap te testen op een A-locatie en maak je deel uit van een boeiend netwerk. Met je ondernemersplan als leidraad test en perfectioneer je je eigen concept in de praktijk. Citydwellers biedt leer-werkplekken en stageplekken aan leerlingen van diverse opleidingen. Ook mensen die hun portfolio willen opbouwen, een eigen collectie willen aanbieden, of hun competenties willen testen kunnen de diverse mogelijkheden bespreken.

MISSIE

  • Onze huidige en toekomstige medewerkers en samenwerkingspartners onderdeel uit laten maken van gezamenlijk ondernemerschap

  • Onze klanten voorzien van een gevarieerd product en diensten aanbod met oog voor mens en milieu

  • Jong talent de kans geven hun label en/of diensten in de markt te zetten.

VISIE

Een betekenisvolle positie innemen in Eindhoven op het gebied van duurzaam en sociaal bottom-up ondernemerschap.

 

Studio showcase